Zdraví

  • DKK (HD) C/B     DLK (ED) 0/0   -    MVDr. Milan Snášil, CSc.
 
  • PRA-prcd  A - clear - geneticky zdravá
  • CEA  A - clear - geneticky zdravá      -    Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov
 
  • JADD N/N probable normal  -   Orthopedic Foundation for Animals (OFFA)
  • DM N/N normal - Orthopedic Foundation for Animals (OFFA)
 
  • Lokus D test na ředění barvy -  carrier D/d - DNA Genomia
 
  • Klinické vyšetření očí -  clear - srpen 2015
 
  • skus nůžkový, chrup úplný
  • výška 46 cm
  • váha 19 kg